วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เนื้อหา

1. เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล
2. อินเทอร์เนต
3. หลักการแก้ปัญหา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
5. ผลกระทบของเทคโนโลยีและคุณธรรณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เนต
6. กราฟิกและเทคโนโลียีสื่อประสม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น