วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงงาน ม.2


ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

https://www.slideshare.net/chaipalat/5-15276577?fbclid=IwAR27IilQc_XEPRusJ796u2wI2kZDMg2leXHbii4Kl2hnXdonUPxxZZZe1sU


https://www.slideshare.net/AekapojPoosathan/5-31018403

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น